Thema's

Starten
Als je als ondernemer een zaak wilt starten komen er heel wat formaliteiten aan te pas. Je kan niet zomaar de eerste dienst of product leveren. Lees hier de stappen die je moet volgen!
Werken met personeel
Werken met personeel is een mooie uitdaging. Je onderneming steunt op vele schouders en de groei neemt toe.
Debiteuren / onbetaalde facturen
Een goed debiteurenbeheer is cruciaal voor je onderneming. Heb je al eens bij het volgende stil gestaan? Wat doe je als het geld van je klanten niet binnenkomt en je moet je leveranciers betalen?
Onderneming in moeilijkheden
Elke onderneming komt al eens in moeilijkheden. Een belangrijke transactie mislukt, er ontstaat een familiaal conflict, een product slaat niet aan, een investering rendeert niet voldoende....
Mobiliteit
Hoe zorg je dat je zelf en je medewerkers op een vlotte manier op het werk raken? Laat je iedereen zelf een oplossing zoeken, of werk je als ondernemer de beste oplossing uit samen met je medewerkers. De lijst van mogelijkheden is lang.
Info over ondernemingen
Analyse jaarrekening
Financiële rapporten zijn niet enkel belangrijk voor je klanten of leveranciers.
Ondernemingsleven / aandeelhouders
Je onderneming organiseren in de vorm van een vennootschap is uiteindelijk een nieuwe (rechts)persoon op de wereld zetten.
Intellectuele rechten
(Merken/Auteursrechten/Patenten/Modellen)
De intellectuele eigendomsrechten van je onderneming zijn vaak uitgebreider dan je denkt. Je bedrijfsnaam, je logo, je verpakkingsvorm, je productieproces zijn eigen aan je bedrijf en verdienen dan ook correct geregistreerd en beschermd te worden.
Subsidies
Een financiële stimulans van de overheid om je project te realiseren, elke ondernemer is best aandachtig of hij in aanmerking komt voor een subsidie en wat de voorwaarden zijn.
Verzekeringen
Als ondernemer probeer je dagelijks het verschil te maken in je werking. Het is dan ook belangrijk dat je risico's perfect verzekerd zijn.
Digitale boekhouding
Voor je onderneming is de digitale boekhouding een belangrijk deel van de motor van de onderneming. Je registreert op correcte wijze je cijfers en stuurt op deze basis je onderneming bij.
CRM
De opvolging van prospect tot klant in één handige tool. Weldra volgt hier meer.
Alle financieringsvormen
Hoe raak je als ondernemer aan de nodige fondsen om je bedrijf op te starten of actief te houden? Is het voordelig om eigen geld te blijven investeren in je onderneming of is het beter om externe financieringsbronnen te zoeken?
Onderneming overnemen/overlaten
Het is de droom van elke ondernemer om een mooi bedrijf over te nemen en uit te bouwen, het is de droom van elke overlater om een goede overnemer te vinden die zijn onderneming verderzet.